Tunnel

Tugger

Anpassat

 Funktioner

INDEVA TUGGER AGV   750-1500 kg

Funktioner:

  • AGVerna följer ett magnetband som utgör den önskade rutten
  • Varje AGV kan konfigureras för olika funktioner och kan uppgraderas från ett urval av tillbehör.
  • En AGV är programmerad för automatisk start med antingen en förinställd tid eller mottagning av en signal.
  • Levereras komplett med standardgränssnitt.

INDEVA TUGGER AGV är typiskt en standardprodukt som används för att dra en tågvagn. Vi kan leverera Vagnar konstruerade enligt material som ska flyttas.