SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER &
Tillverkning av Kit Emballage

INDEVA levererar kundspecifika lösningar för KITTING och SEKVENSIERING av material:

Kit emballage för Kitting och sekvensläggning tillverkade av INDEVA Kit emballage för Kitting och sekvensläggning tillverkade av INDEVA
PROTOTYPUTVECKLING
Kit emballage för Kitting INDEVA Kit emballage för Kitting INDEVA

3D SIMULERING
Kit emballage för Kitting INDEVA Kit emballage för Kitting och sekvensläggning tillverkade av INDEVA
SERIEPRODUKTION AV KIT LÅDOR