DET BREDASTE SORTIMENTET AV LYFTUTRUSTNING PÅ MARKNADEN

INDEVA Erbjuder det Bredaste Sortiment av Industriella LYFTSYSTEM på marknaden. INDEVA tillgodoser den ökande efterfrågan på Produktivitet i kombination med Säkerhet & Ergonomi för Manuell Hantering av laster.

Scaglia INDEVA var det första företaget i världen att tillämpa Elektronik till Industriella  Lyftredskap. Sedan 1970 INDEVA har varit Världsledande inom produktion av Intelligenta Lyftanordningar för Hantering av laster. Två kategorier av Lyftsystem  erbjuds Elektroniska & Pneumatiska.

LIFTRONIC BALANSLYFTAR

PNEUMATISKA LYFTARMAR

LÖSNINGAR

ELEKTRONISKA BALANSLYFTARE

LIFTRONIC är Sortimentet av Industriella Balanslyftare och klassificeras som INDEVA,  Intelligent Device for Handling.

Några av Fördelarna med en LIFTRONIC  jämfört med en Traditionell Pneumatisk Lyftarm är:

 • Steglös BALANSERING av Last
 • Hög PRECISION & EFFEKTIVITET
 • ERGONOMISK & ENKEL HANTERING

Med dessa Unika Egenskaper för INDEVAs Lyftlösningar kan LIFTRONIC betraktas som en Mänsklig Förlängare av användarens arm vid hantering av laster.

LIFTRONIC® BALANSLYFTARE

 • LIFTRONIC* – Pneumatiska & Elektriska Lyftverktyg.
 • LIFTRONIC EASY – Endast Mekaniska Lyftverktyg
 • LIFTRONIC*AIR – Hantering av Offset Laster.
 • LIFTRUCK® – Gaffeltruck försedd med en LIFTRONIC®

INDEVAs Balanslyftare är lämpade för Ergonomisk, Snabb & Upprepad hantering av vikter upp till 320 kg.

Den hanterade Lasten är UTBALANSERAD i viktlöst tillstånd. Således kan BÅDA händer koncentreras till att utföra ett arbetsmoment. Den utbalanserade lasten  kan förflyttas steglöst i valfri riktning och hastighet. Detta ger en Ergonomisk, Effektiv & Säker hantering av lasten.

PNEUMATISKA LYFTARMAR

 • Pneumatic ERGO (Montering Golvstående Pelare)
 • Pneumatic ZIP (kompakt variant)
 • Pneumatic COMPATTO (Skensystem med låg takhöjd)
 • Pneumatic FLEX (Med Rep)

PN varianterna är Traditionella INDUSTRIELLA LYFTARMAR med Pneumatisk Styrning & Kontroll.