KITVAGNAR

  • Anpassningsbara

    Inga standarddimensioner

  • Flexibla

    Vagnarna kan enkelt modifieras utan särskilda verktyg eller kunskap

  • Modulär

    Kan integreras med annan utrustning av LEANSYSTEM®